Logowanie

W celu uzyskania dostępu do konta podaj identyfikator i klucz
Identyfikator:
?
Klucz:
?
       

Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z serwisu niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
  • dbaj o poufność swojego identyfikatora i hasła
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami Banku
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
  • zachowaj szczególną ostrożność w miejscach publicznych (np. kafejkach internetowych)
Więcej informacji o bezpieczeństwie
Norton secured - powered by Symantec
Bezpieczeństwo płatności w bankowości elektronicznej
Przypominamy o możliwości ograniczenia ryzyka, wynikającego z działania szkodliwego oprogramowania, wpływającego na korzystanie z serwisu internetowego CA24.
Zachęcamy Państwa do ustalenia limitów kwotowych pojedynczej operacji oraz limitu dziennego adekwatnie do Państwa rzeczywistych potrzeb; włączenie powiadamiania za pomocą wiadomości SMS o operacjach wykonywanych na Państwa rachunkach, w tym powiadamiania o obciążeniach rachunków oraz uważne czytanie otrzymywanych haseł SMS.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę.->