Logowanie

W celu uzyskania dostępu do konta podaj identyfikator i klucz
Identyfikator:
?
Klucz:
?
       

Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z serwisu niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
  • dbaj o poufność swojego identyfikatora i hasła
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami Banku
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
  • zachowaj szczególną ostrożność w miejscach publicznych (np. kafejkach internetowych)
Więcej informacji o bezpieczeństwie
Norton secured - powered by Symantec
Uwaga! Informujemy o możliwości zmiany sposobu autoryzacji dyspozycji w serwisie internetowym CA24 z tokena sprzętowego
na hasła SMS. Potwierdzanie operacji hasłami SMS jest darmowe i wygodne, hasła wysyłane są SMS-em na telefon komórkowy.

Więcej informacji o hasłach SMS