Logowanie

W celu uzyskania dostępu do konta podaj identyfikator i klucz
Identyfikator:
?
Klucz:
?
       

Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z serwisu niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
  • dbaj o poufność swojego identyfikatora i hasła
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami Banku
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
  • zachowaj szczególną ostrożność w miejscach publicznych (np. kafejkach internetowych)
Więcej informacji o bezpieczeństwie
Norton secured - powered by Symantec
W trosce o bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej, przypominamy, aby:
  • uważnie czytać wszystkie pojawiające się komunikaty - w trakcie logowania i podczas wykonywania operacji w serwisie internetowym banku,
  • przerwać wykonywanie operacji w razie jakiegokolwiek nietypowego zachowania systemu oraz skontaktować się z nami,
  • uważnie czytać otrzymywane hasła SMS oraz powiadomienia z potwierdzeniami transakcji; dane w SMS m.in. numer rachunku i kwota, muszą się zgadzać z tymi podanymi w serwisie internetowym. Jeżeli treść wiadomości nie odpowiada zlecanej operacji - prosimy o pilny kontakt.